ŠKOLENIA A PORADENSTVO V OBLASTI  BOZP a OPP

Vitajte   na   stránkach   našej poradenskej        kancelárie. Sme   tu   pre   Vás,      teda   pre každého        záujemcu        o rozvoj                      vlastného podnikania   a   života.      Naše služby            sú            určené spoločnostiam         a         ich klientom.   Skúsenosti      sme získali             v             rôznych odborných    oblastiach.        Svoje    základné        poslanie    vidíme    v    snahe ušetriť   našim   klientom   čas   a   peniaze.   V      konečnom   dôsledku   získa klient    viac    peňazí    než    koľko    ho    stáli    naše        služby    -    vďaka    našej odbornosti   a   schopnosti   premeniť   náš   čas   na      priamy   finančný   prínos pre   klienta.   Tomuto   poslaniu   sa   snažíme      trvalo   prispôsobovať   naše portfólio     služieb     a     spôsob     ich     dodávky.          Sme     akreditovanou spoločnosťou Národným inšpektorátom práce v  oblasti BOZP. Vykonávame   bezpečnostnotechnické   služby   (BTS)   a   služby      ochrany pred   požiarmi.   Všetky   naše   služby   sú   určené   pre   firmy   a      organizácie. Poskytujeme   základné   a   opakované   školenia   v   oblasti      ochrany   práce zamestnancov   a   vedúcich   pracovníkov.   Školenia      nevykonávame   len   u zákazníka,    ale    aj    vo    vlastných    firemných        priestoroch.    Vlastníme      licenciu na SOFTVÉR BTS (BE-soft, a.s.,  KOŠICE). Poskytujeme      poradenské      služby      a      vypracovávame      kompletnú dokumentáciu   v   oblasti   BOZP   a      ochrany   pred   požiarmi,   vykonávame tiež    preventívne    protipožiarne    prehliadky.    V    rámci    našich        služieb posudzujeme    aj    stavby    z    hľadiska    protipožiarnej    bezpečnosti    a vypracovávame   projektovú      dokumentáciu.         Venujeme   sa   tiež   oblasti odpadového   hospodárstva   -   vypracovanie   dokumentácie,   hlásenia   o     odpadoch.      Ceny   máme   zmluvné   a   individuálne,   ich   výška   sa   určuje pri   podpise   zmluvy,   závisí   od   rozsahu   vykonávaných      prác.   Zmluvný partneri   majú   ceny   dohodou.   Projekty   konzultujeme   priamo   u   klienta alebo     u     nás     na          prevádzke,     ponúkame     osobné     stretnutie     a vypracovanie   dokumentácie   pre   vašu   prevádzku.   Viac      informácií   Vám poskytneme pri telefonickom rozhovore.
MiKo  Bc. Milan Kováč - MiKo
© MiKo - bozptn.sk

KONTAKTY

Bc. Milan Kováč - MiKo Miesto podnikania: Rožňové Mitice 127, 913 22 Trenčianske Mitice Prevádzka: Areál OLD HEROLD s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín Telefón: 0903 419 080 0917 442 414 0917 194 580 E-mail: 
miko.trencin@gmail.com
bozptn@bozptn.sk

OPP

BOZP

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI OCHRANA PRED POŽIARMI

VZV

 VIAC INFORMÁCIÍ
ELEKTRICKÉ/PLYNOVÉ/DIESELOVÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

ODPADOVÉ

HOSPODÁRSTVO

BTS

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÉ SLUŽBY

ŠKOLENIA A

PORADENSTVO V

OBLASTI  BOZP a OPP

Vitajte        na        stránkach        našej poradenskej    kancelárie.    Sme    tu pre     Vás,          teda     pre     každého záujemcu      o      rozvoj      vlastného podnikania   a   života.      Naše   služby sú    určené    spoločnostiam    a    ich klientom.   Skúsenosti      sme   získali   v rôznych      odborných      oblastiach.        Svoje   základné      poslanie   vidíme   v snahe   ušetriť   našim   klientom   čas a   peniaze.   V      konečnom   dôsledku získa   klient   viac   peňazí   než   koľko ho   stáli   naše      služby   -   vďaka   našej odbornosti   a   schopnosti   premeniť náš     čas     na          priamy     finančný prínos       pre       klienta.       Tomuto poslaniu      sa      snažíme            trvalo prispôsobovať        naše        portfólio služieb     a     spôsob     ich     dodávky.       Sme   akreditovanou   spoločnosťou Národným   inšpektorátom   práce   v     oblasti BOZP. V      y      k      o      n      á      v      a      m      e        bezpečnostnotechnické          služby (BTS)     a     služby          ochrany     pred požiarmi.    Všetky    naše    služby    určené    pre    firmy    a        organizácie. Poskytujeme            základné            a opakované      školenia      v      oblasti        ochrany     práce     zamestnancov     a vedúcich      pracovníkov.      Školenia        nevykonávame    len    u    zákazníka, ale     aj     vo     vlastných     firemných       priestoroch.   Vlastníme      licenciu   na SOFTVÉR       BTS       (BE-soft,       a.s.,         KOŠICE). Poskytujeme   poradenské   služby   a vypracovávame                kompletnú dokumentáciu    v    oblasti    BOZP    a      ochrany             pred             požiarmi, vykonávame       tiež       preventívne protipožiarne   prehliadky.   V   rámci našich        služieb    posudzujeme    aj stavby    z    hľadiska    protipožiarnej bezpečnosti       a       vypracovávame projektovú                  dokumentáciu.                    Venujeme         sa         tiež         oblasti odpadového        hospodárstva        - vypracovanie             dokumentácie, hlásenia     o          odpadoch.          Ceny máme   zmluvné   a   individuálne,   ich výška      sa      určuje      pri      podpise zmluvy,        závisí        od        rozsahu vykonávaných            prác.      Zmluvný partneri      majú      ceny      dohodou. Projekty    konzultujeme    priamo    u klienta   alebo   u   nás   na      prevádzke, ponúkame     osobné     stretnutie     a vypracovanie     dokumentácie     pre vašu    prevádzku.    Viac        informácií Vám   poskytneme   pri   telefonickom rozhovore.
LOGOTYPE
© Irure ut pariatur ad ea in ut in et. In incididunt sed tempor

KONTAKTY

Bc. Milan Kováč - MiKo Miesto podnikania: Rožňové Mitice 127, 913 22 Trenčianske Mitice Prevádzka: Areál OLD HEROLD s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín Telefón: 0903 419 080 0917 442 414 0917 194 580 E-mail: 
miko.trencin@g
mail.com
bozptn@bozptn.s
k

OPP

BOZP

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI OCHRANA PRED POŽIARMI